DISCLAIMER
 

Christoph & Wakker Familierecht zet zich in om betrouwbare informatie te verschaffen op deze website en in haar nieuwsberichten. Er bestaat echter altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet of niet meer juist is. Met de verstrekte informatie wordt ook nimmer beoogd om juridisch advies te verlenen voor concrete situaties. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Christoph & Wakker Familierecht aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van informatie op deze website, noch voor schade, direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van informatie op deze website.