MEDIATION

 

Mediation, ook bemiddeling genoemd, is een methode om juridische geschillen op te lossen zonder tussenkomst van een rechter. Dit houdt in dat partijen onder begeleiding van een onafhankelijke derde, de mediator, zoeken naar manieren om hun conflict te beëindigen. Het voordeel is onder meer dat de gevonden oplossingen vaak beter worden geaccepteerd dan de uitkomst van een gerechtelijke procedure. Over het algemeen is mediation ook minder kostbaar dan een (langdurige) procedure. 


Een keuze voor mediation (uitgaande van een echtscheidingzaak) houdt in dat er een (aantal) mediationgesprek(ken) plaatsvindt met u en uw (ex-)partner. Meestal zijn vier of vijf gesprekken nodig. Wij maken van deze gesprekken een verslag . De gemaakte afspraken leggen ze vervolgens vast in een echtscheidingsconvenant (inclusief eventueel ouderschapsplan). De rechtbank wordt daarna via een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding gevraagd om de echtscheiding uit te spreken en de overeengekomen afspraken op te nemen in de uitspraak.

Bij mediation bestaat de mogelijkheid van een vaste prijsafspraak.